Program rozwoju obszarów wiejskich

Przetwórstwo i przedsiębiorczość lokalna. Zobacz jakie dotacje przysługują Twojej firmie. Rozpocznij nową działalność !


Nasze specjalizacje:

1. Inwestycje w technologię przetwórstwa rolno-spożywczego;
2. Budowa i rozbudowa zakładów przetwórstwa produktów rolnych.

BENEFICJENCI POMOCY:

Przedsiębiorcy, grupy producentów, rolnicy.

___________________________

FORMA POMOCY:
dotacja

______________________________

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:
od 50% do 60% dla działań komercyjnych i 85% dla JST

Nasze specjalizacje:

1. Badania i inwestycje związane z odbudową obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
2. Inwestycje w tworzenie i rozbudowę usług lokalnych dla ludności.

BENEFICJENCI POMOCY:

Gminy, związki gmin, spółki gminne.

_______________________________

FORMA POMOCY:
dotacja

______________________________

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:
85%

Nasze specjalizacje:

1. Budowa, rozbudowa małej infrastruktury, w tym energii odnawialnej;
2. Tworzenie i rozwijanie firm usługowych dla rolnictwa.

BENEFICJENCI POMOCY:

Przedsiębiorcy, rolnicy (głównie małe i mikro firmy)

_____________________________

FORMA POMOCY:
dotacja

____________________________

WYSOKOŚĆ POMOCY:
50%

program rozwoju obszarów wiejskich