DZIALANIA

 • icon

  Badania naukowe prowadzone bezpośrednio w firmie. Opracowanie nowych rozwiązań, prototypów, instalacji pilotażowych.

  BENEFICJENCI: MŚP, JST, NGO. Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji oraz programu pomocowego i wynosi od 50 do 80 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Wdrożenie rozwiązań pilotażowych do produkcji. Wdrożenie innowacyjnej technologii.

  BENEFICJENCI: MŚP, JST, NGO. Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji oraz programu pomocowego i wynosi od 50 do 80 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Uruchomienie lub udoskonalenie nowej produkcji lub usług.

  BENEFICJENCI: MŚP, instytuty, konsorcja. Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji oraz programu pomocowego i wynosi od 50 do 80 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie, infrastrukturę działów B+R.

  BENEFICJENCI: MŚP, instytuty, konsorcja, jednostki naukowo-badawcze. Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji oraz programu pomocowego i wynosi od 50 do 80 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Tworzenie kooperacji wdrażających innowacje do praktyki. Zakup usług opracowania nowego produktu, usługi, technologii.

  BENEFICJENCI: MŚP, JST, NGO, instytuty, konsorcja. Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji oraz programu pomocowego i wynosi od 50 do 80 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Wsparcie przedsiębiorców w wejściu na rynki zagraniczne.owania nowego produktu, usługi, technologii.

  BENEFICJENCI: Przedsiębiorstwa. Wysokość dofinansowania i od 50 do 80 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Wsparcie ponadregionalnych inwestycji i powiązań kooperacyjnych.

  BENEFICJENCI: Przedsiębiorstwa, instytuty, konsorcja. Wysokość dofinansowania od 50 do 80 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Rozwój przedsiębiorczości MŚP: innowacyjne inwestycje w technologię i technikę.

  BENEFICJENCI: MŚP w tym mikro-firmy. Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji oraz programu pomocowego i wynosi od 50 do 80 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Rozwój e-usług.

  BENEFICJENCI: MŚP, JST, NGO. Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji oraz programu pomocowego i wynosi od 50 do 80 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Tworzenie i rozwijanie firm usługowych dla rolnictwa.

  BENEFICJENCI: MŚP oraz mikro-firmy. Wysokość dofinansowania 50 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Tworzenie i rozbudowa pTworzenie i rozbudowa podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji i kultury wraz z infrastrukturą.

  BENEFICJENCI: JST, związki gmin, spółki gminne. Wysokość dofinansowania 85 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Energia odnawialna: farmy wiatrowe, biomasa i biogazownie, fotowoltaika itd.

  BENEFICJENCI: MŚP, JST, NGO. Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji oraz programu pomocowego i wynosi od 50 do 80 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

  BENEFICJENCI: JST, spółki gminne. Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji oraz programu pomocowego i wynosi od 50 do 80 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Budowa sieci średniego i niskiego napięcia.

  BENEFICJENCI: JST, przedsiębiorstwa energetyczne. Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji oraz programu pomocowego i wynosi od 50 do 80 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Oczyszczalnie ścieków, kanalizacje, wodociągi, zagospodarowania odpadów komunalnych.

  BENEFICJENCI: JST, spółki gminne. Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji oraz programu pomocowego i wynosi od 50 do 85 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Inwestycje redukujące zanieczyszczenia powietrza i rekultywacji.

  BENEFICJENCI: JST, związki gminne, spółki gminne. Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji oraz programu pomocowego i wynosi od 50 do 80 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Ochrona i udostępnienie turystyczne zabytków. Budowa i przebudowa infrastruktury kultury i turystyki.

  BENEFICJENCI:  JST, NGO, MŚP Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji oraz programu pomocowego i wynosi od 50 do 80 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Poprawa standardów funkcjonowania instytucji kultury. Nowoczesne rozwiązania w zakresie dostępu do kultury.

  BENEFICJENCI:  JST, NGO, MŚP, szkoły, uczelnie Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji oraz programu pomocowego i wynosi od 50 do 85 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Infrastruktura i wyposażenie transportu medycznego. Infrastruktura i wyposażenie ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

  BENEFICJENCI: Jednostki transportu medycznego, szpitale. Wysokość dofinansowania do 80 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Budowa i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia.

  BENEFICJENCI: JST, podmioty służby zdrowia. Wysokość dofinansowania do 80 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Rewitalizacja miast

  BENEFICJENCI: JST. Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji oraz programu pomocowego i wynosi od 50 do 80 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.

 • icon

  Infrastruktura służąca edukacji.

  BENEFICJENCI: JST, NGO. Wysokość dofinansowania zależy od lokalizacji inwestycji oraz programu pomocowego i wynosi od 50 do 80 %  kosztów kwalifikowanych. Pomoc dostępna.