oferta rachunkowa via logica

Podatkowa Księga Rozchodów i Przychodów

Usługa dotyczy podmiotów, które aktualnie rozliczają się z fiskusem na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Nasz pakiet usługi obejmuje reprezentację przed US i ZUS, bieżący monitoring zdarzeń finansowych, doradztwo prawne i uprzedzanie właścicieli o zbliżającym się problemie.

Księgi Handlowe

Przyjmujemy oddelegowanie całości spraw rachunkowych. Nasz ekspert prowadzący przejmuje obowiązki menedżera finansowego, a nasza Kancelaria bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość skarbową.

Pakiet usług obejmuje nasze doradztwo w zakresie zarządzania bieżącą płynnością, optymalizacji kosztów, strategii podatkowej, inwestycji i finansowania zewnętrznego.

Consulting, audyt, coaching, biznes plan...

Usługa wyraźnie zdefiniowana i z reguły motywowana potrzebą określonego zdarzenia, którego waga przerasta możliwości własne przedsiębiorstwa, np. szukanie finansowania zewnętrznego, zagrażająca upadłość, utrata płynności, rozdmuchane koszty stałe, problemy podatkowe, spodziewana kontrola UKS, potrzeba pozyskania lub rozliczenia dotacji itd…

Wirualny adres, biuro, sekretarka - pomoc na start

Warszawski adres Twojej siedziby w biurze rachunkowym! Faktury przychodzą na adres naszej kancelarii, a my umieszczamy je stronie internetowej Klienta. Z dowolnego miejsca na świecie sprawdzasz płatności i odczytujesz informacje o finansowym stanie Twojej firmy. Możesz mieć indywidualny telefon stacjonarny i sekretarkę kontaktującą się z Twoimi klientami!

Pomożemy w założeniu firmy.. Już na etapie rejestracji firmy podaj adres wirtualny Twojej nowej siedziby!

W pakiecie doradztwo gratis - to jest nasz standard!

Dla małego i mikro sektora mamy ofertę pełnej opieki rachunkowej i doradczej.

Podmioty te rozliczają się głównie na zasadzie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Podmioty małe, którym należy się prawdziwie profesjonalna obsługa rachunkowo-finansowa z racji chociażby dużej liczby bardzie skomplikowanych operacji gospodarczych polecamy obsługę na wyjątkowo wysokim poziomie.

Rzeczywista wartość naszego wkładu doradczego z reguły przewyższa rynkową cenę zwykłej usługi księgowej i dlatego nasza oferta jest dla Ciebie tak idealna!

NGO czyli organizacje pozarządowe

Prowadzimy obsługę rachunkową stowarzyszeń i fundacji, które prowadzą lub nie prowadzą działalności gospodarczej.

Organizacje te często działają non-profit i w większości przypadków nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie u siebie odpowiedniej kadry księgowej. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z naszą Kancelarią.

Szczególnie ważną korzyścią dla takiej organizacji będzie nasza pomoc w zdobywaniu środków finansowych na jej działalność statutową.