Inteligentny rozwój

Inteligentny Rozwój to program skierowany głównie dla firm. Program obsługują nasi eksperci. Zobacz jakie dotacje przysługują Twojej firmie !


Nasze specjalizacje:

1. Dotacje na pokrycie kosztów prowadzenia prac rozwojowych;
2. Dotacje na pokrycie kosztów budowy prototypu maszyn i urządzeń;
3. Dotacje na zakup opracowania innowacyjnej techniki i technologii.

BENEFICJENCI POMOCY:

Przedsiębiorcy, konsorcja i partnerstwa z jednostkami badawczo-rozwojowymi lub uczelniami.

___________________________

FORMA POMOCY:
dotacja

___________________________

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:
od 40% do 85%

Nasze specjalizacje:

1. Dotacje na zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń;
2. Dotacje na zakup innowacyjnych technologii produkcji, przetwórstwa, usług;
3. Dotacje na zakup innowacyjnych rozwiązań informatycznych i platform internetowych.

BENEFICJENCI POMOCY:

Przedsiębiorstwa MŚP, duże przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność gospodarczą.

___________________________

FORMA POMOCY:
dotacja

_____________________________

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:
od 50% do 85%

Nasze specjalizacje:

1. Wsparcie finansowe nowych firm;
2. Dotacje na zorganizowanie innowacyjnego przedsiębiorstwa;
3. Dotacje na wdrożenie innowacyjnych usług i rozpoczęcie działalności.

BENEFICJENCI POMOCY:

Przedsiębiorcy - mikro firmy, małe i średnie firmy. Inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

____________________________

FORMA POMOCY:
dotacja

___________________________

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:
od 30% do 85%

inteligentny rozwój