Infrastruktura i środowisko

Program infrastuktura i środowisko kierowany jest dla miast i gmin, przedsiębiorców i innych organizacji.


Nasze specjalizacje:

1. Dotacje na budowę odnawialnych źródeł energii (OZE) - wiatraki, solary, pompy ciepła, biogazownie i inne;
2. Dotacje na poprawę efektywności energetycznej budynków - zwrot kosztów termoizolacji ścian i modernizacji systemów grzewczych.

BENEFICJENCI POMOCY:

Przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

___________________________

FORMA POMOCY:
dotacja

___________________________

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:
od 60% do 85%

Nasze specjalizacje:

1. Dotacje na budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji, wodociągów;
2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych i recykling;
3. Przywracanie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby;
4. Inwestycje w poprawę środowiska miejskiego i rewitalizację miast.

BENEFICJENCI POMOCY:

Instytucje branżowe, miasta i gminy, organizacje pozarządowe, firmy partnerskie.

___________________________

FORMA POMOCY:
dotacja

_____________________________

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:
od 50% do 85%

Nasze specjalizacje:

1. Dotacje na inwestycje z zakresu ochrony zasobów i dziedzictwa kulturowego - renowacja zabytków, budowa i odbudowa muzeów oraz obiektów kultury;
3. Dotacje na inwestycje w infrastrukturę służącą ochronie zdrowia.

BENEFICJENCI POMOCY:

Partnerstwa biznesu z jednostkami kultury i zdrowia, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego.

____________________________

FORMA POMOCY:
dotacja

___________________________

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:
od 30% do 85%

infrastruktura i środowisko