Fundusze europejskie dla firm

 

Dotacje 2015 – ruszyły pierwsze konkursy. BFE Via Logica przyjmuje zgłoszenia.

W tym roku większość konkursów zostanie ogłoszona dopiero późną jesienią. Dotacje w 2015 r. nie będą uruchomione ze wszystkich programów operacyjnych i działań. Więcej konkursów będzie dotyczyło dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji państwowych i innych organizacji społecznych. Aktualnie trwa nabór wniosków na dotację dla przedsiębiorców inwestujących w badania i rozwój, tworzących własne działy badawczo-rozwojowe. Biuro Funduszy Unijnych Via Logica pozyskuje dotacje w wysokości do 70 % kosztów kwalifikowanych. Minimalna wartość projektu to 2 miliony złotych. Dotacje dla firm 2015 z pozostałych działań dla przedsiębiorców będą dostępne w pierwszej połowie następnego roku.

Uwaga!

Nie należy zwlekać z przygotowywaniem dokumentacji aż do dnia ogłoszenia konkursu. Opracowanie projektu pod kątem dotacji wymaga średnio trzech miesięcy pracy, a kiedy zostanie ogłoszony konkurs nie będzie już na to czasu. W ten sposób zamkniemy sobie drogę do unijnej pomocy!

Kto może ubiegać się o dotację i na jakie działania udzielana będą dotacje w 2015 r. ?

Prowadzimy nabór ciągły zgłoszeń do konkursów o unijne wsparcie finansowe. Pomoc dotyczy formy bezzwrotnej dotacji. Mikro firmy mogą liczyć na całkowicie bezpłatną pomoc w staraniu się o dotacje w 2015 r. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać dotacje w 2015 r. na sfinansowanie wydatków badawczo-rozwojowych i pokrycie kosztów inwestycyjnych związanych z nowymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi w każdej niemal dziedzinie i sektorze gospodarki. W okresie 2014-2020 na dofinansowanie mogą liczyć również duże przedsiębiorstwa. Dotacje w 2015 r. dla firm innych niż MŚP dotyczą działalności badawczo rozwojowej.

PROW ruszy w końcu roku

W końcu 2015 r. powinien ruszyć Program Obszarów Wiejskich – PROW. W programie tym będą dostępne dotacje nie tylko te związane z rolnictwem i przetwórstwem. Ogromna część środków będzie przeznaczona dla mikro i małych firm powstających lokalnie poza wielkimi aglomeracjami miejskimi.