Dotacje unijne

callme-87x80 530 812 803  – na ten numer zadzwoń w sprawie dotacji

W sprawach rozliczenia dotacji lub kłopotów finansowych, dzwoń:  696 480 401  callme-2-87x80

„Prepanel”, „Panel ekspertów” to narzędzia stosowane podczas oceny projektów. W ten sposób NCBiR próbuje skrócić czas oceny wniosków projektów B+R. Zamysł stosowania spotkań, w których uczestniczą eksperci oceniający i przedsiębiorcy miał na celu wyeliminowanie niedomówień i problemów merytorycznych. Eksperci mogą zadawać pytania, a przedsiębiorcy mogą tłumaczyć szczegóły swojego projektu. Teoretycznie, idea słuszna. Praktycznie – nie bardzo. Eksperci nie dostali instrukcji postępowania i nikt im nie uświadomił roli jaką mają pełnić. Tak więc, mamy tu do czynienia z rywalizacją eksperta z przedsiębiorcą. Eksperci udają, że są ważni i kompetentni. W efekcie mamy do czynienia z brakiem jakiegokolwiek pozytywnego zrozumienia celu stawianego przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Nadanie nieskrępowanych praw ekspertom, przy zupełnym braku kontroli ich pracy doprowadza do tego, że blokowane są najlepsze i najwartościowsze projekty innowacyjnego rozwoju Polski. Czyżby innowacyjny rozwój hamowali… naukowcy?
Alicja Maj
ib3 image
Jesteśmy więc po pierwszych konkursach. Najwięcej pracy poświęcaliśmy projektom badawczo-rozwojowym – działania 1.1 i 1.2, które obsługuje NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Projekty były realizowana w kooperacjach z jednostkami naukowymi. Via Logica prowadziła wszelkie działania organizacyjne, których sporą część stanowiła obsługa prawna porozumień i konsorcjów zawieranych czasami przez trzy, a nawet cztery podmioty. Nasz partner naukowy – Instytut Technologiczno Przyrodniczy w Falentach odgrywa wiodącą rolę we wszystkich zgłaszanych projektach z dziedziny energetyki odnawialnej, utylizacji odpadów i redukcji CO2. Dużą rolę partnerską odegrała Fundacja Koalicja na Rzecz Biosekwestracji angażując się w projekty, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.
ib3 image
Biuro Funduszy Unijnych oferuje polskim przedsiębiorcom pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych bez względu na rodzaj działalności czy wielkość podmiotu. W skład ekspertów Biura wchodzą byli pracownicy instytucji zarządzających funduszami europejskimi. Opieramy się na praktycznych doświadczeniach. Nasza skuteczność jest – obiektywnie stwierdzając, wysoka. Pozyskanie funduszy europejskich nie jest procesem łatwym. Nasi eksperci muszą mieć odpowiedni czas na przygotowanie dokumentacji co trwa od 30 do 60 dni roboczych.
ib3 image

Nasi partnerzy:

ITP

NCBR-60

e-prawnicy-30

ib3 image
ib3 image
ib3 image
ib3 image